BJÖRNKRAM

grundande
3 MINUTER

Instruktioner för Övningar

Medan du sitter ner, växla mellan att knacka på varje axel och flytta dina ögon i varje riktning medan du tittar rakt fram. Justera din takt som känns bekväm i kroppen.

Hur Denna Somatiska Övning Fungerar

Denna övning utnyttjar kraften av självlugnande beröring, vilket stimulerar tryckreceptorer under din hud, signalerar din hjärna att sakta ner hjärtfrekvensen och sänka kortisolnivåerna. Att skifta din blick medan du knackar hjälper till att engagera båda hjärnhalvorna, vilket främjar bättre emotionell reglering.

Ladda ner NEUROFIT-appen för att få tillgång till personliga somatiska övningar, guidad coaching för nervsystemet och mer:
LADDA NER NEUROFIT