STÅENDE ELDANDNING

inre eld
2 MINUTER

Instruktioner för Övningar

Stå med fötterna axelbrett isär, händerna öppna vid dina sidor, bröstet framåt och hakan lätt indragen. Andas kraftfullt ut genom näsan, dra in magmusklerna för att öka kraften. Håll fokus på utandningarna - inandningarna kommer naturligt efter.

Hur Denna Somatiska Övning Fungerar

Denna övning fungerar genom att stimulera det sympatiska nervsystemet, din kropps 'gaspedal', vilket ökar vakenhet och energi. De snabba inandningarna och utandningarna förbättrar också syreflödet, vilket ökar din övergripande vitalitet.

Ladda ner NEUROFIT-appen för att få tillgång till personliga somatiska övningar, guidad coaching för nervsystemet och mer:
LADDA NER NEUROFIT