RUNG CHUYỂN CƠ THỂ

giải phóng năng lượng
3 PHÚT

Hướng Dẫn Bài Tập

Rung cơ thể ở tốc độ nhanh đủ để giải phóng năng lượng dư thừa, nhận biết khi căng thẳng được giải tỏa. Bắt đầu với cánh tay, sau đó chuyển sang phần thân và chân.

Cách Bài Tập Thể Chất Này Hoạt Động

Rung chuyển cơ thể giúp giảm căng thẳng bằng cách giải phóng năng lượng và căng thẳng đang chất chứa. Đây là phản ứng tự nhiên đối với căng thẳng giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh và đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng.

Tải ứng dụng NEUROFIT để truy cập các bài tập thể chất cá nhân hóa, hướng dẫn điều chỉnh hệ thống thần kinh, và nhiều hơn nữa:
TẢI XUỐNG NEUROFIT