BUÔNG BỎ

nhận biết nội tại
3 PHÚT

Hướng Dẫn Bài Tập

Ngồi thoải mái với lưng thẳng, và đóng mắt lại. Cho phép bất kỳ cảm xúc nào muốn xuất hiện được chứng kiến - tập trung vào những cảm giác cơ bản thay vì mô hình suy nghĩ, và từ từ đầu hàng bất kỳ sự kháng cự nào đối với chúng. Chú ý đến cảm giác giải tỏa khi cảm xúc và sự kháng cự tan biến.

Cách Bài Tập Thể Chất Này Hoạt Động

Kỹ thuật mạnh mẽ này giải phóng những cảm xúc bị đè nén và bị kiềm chế, và tăng cường phanh vagal thông qua việc tiêu đề - trải nghiệm những lượng khó chịu có thể chịu đựng trong khi vẫn giữ được sự cân bằng.

Tải ứng dụng NEUROFIT để truy cập các bài tập thể chất cá nhân hóa, hướng dẫn điều chỉnh hệ thống thần kinh, và nhiều hơn nữa:
TẢI XUỐNG NEUROFIT