RUNG CÂY

giải phóng
2 PHÚT

Hướng Dẫn Bài Tập

Đứng lên, nâng cánh tay, và rung chúng theo nhịp, tập trung vào cảm giác giải phóng dần dần.

Cách Bài Tập Thể Chất Này Hoạt Động

Rung cơ thể, cụ thể là cánh tay, làm gián đoạn mô hình của hormone căng thẳng trong cơ thể bạn. Nó kích thích cơ thể thư giãn bằng cách kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm của bạn, phụ trách phản ứng 'nghỉ ngơi và tiêu hóa'.

Tải ứng dụng NEUROFIT để truy cập các bài tập thể chất cá nhân hóa, hướng dẫn điều chỉnh hệ thống thần kinh, và nhiều hơn nữa:
TẢI XUỐNG NEUROFIT