NEUROCEPCIÓ: CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

La neurocepció és com el sistema nerviós respon automàticament als canvis ambientals.

CO-CEO, NEUROFIT
LECTURA DE 2 MINUTS
OCT 4, 2023
NEUROCEPCIÓ
La neurocepció és la funció automàtica del sistema nerviós per detectar i respondre als canvis en l'entorn. És un procés subconscient que es produeix fora de la nostra consciència conscient.
El sistema nerviós està constantment monitoritzant l'entorn per detectar canvis que podrien ser potencialment perjudicials. Aquest procés és conegut com a detecció de l'amenaça. Quan el sistema nerviós detecta una amenaça potencial, desencadena una sèrie de respostes que ens ajuden a evitar o escapar de l'amenaça.
DETECCIÓ DE L'AMENAÇA
El primer pas en la detecció de l'amenaça es coneix com a entrada sensorial. Això és quan els sentits del cos (vista, oïda, olfacte, tacte i gust) recullen informació sobre l'entorn. Aquesta informació és enviada al cervell on és processada.
Si el cervell determina que hi ha una amenaça potencial, activarà la resposta de lluita o fugida. Aquesta és un mecanisme de supervivència que prepara el cos per lluitar contra l'amenaça o fugir d'ella.
L'AMÍGDALA
La resposta de lluita o fugida és controlada per l'amígdala. Aquesta és una petita estructura en forma d'ametlla situada al cervell. L'amígdala és responsable de processar emocions fortes, com la por i l'ansietat.
Quan l'amígdala s'activa, desencadena una sèrie de canvis en el cos. Aquests canvis inclouen un augment de la freqüència cardíaca, la pressió arterial i la respiració. El cos també allibera hormones d'estrès, com l'adrenalina i el cortisol. Aquestes hormones preparen el cos per a l'acció.
LA RESPOSTA DE LLUITA O FUGIDA
La resposta de lluita o fugida és un mecanisme de supervivència que ha evolucionat amb el temps. Està dissenyat per ajudar-nos a evitar o escapar de situacions perilloses. No obstant això, també pot ser activada en resposta a situacions no amenaçadores, com quan ens sobresaltem per un soroll fort.
En alguns casos, la resposta de lluita o fugida pot portar a l'ansietat i el pànic. Això pot passar quan el cos percep una amenaça que en realitat no està present. També pot ocórrer quan la resposta és desproporcionada respecte a l'amenaça real.
L'ansietat i el pànic no són perjudicials en si mateixos. No obstant això, poden ser disruptius per a les nostres vides. Per això la regulació del sistema nerviós és tan important: ajuda a garantir que la resposta de lluita o fugida només s'activa quan hi ha una amenaça real.
ESTÀS A PUNT DE DOMINAR EL TEU SISTEMA NERVIÓS?
DESCARREGA NEUROFIT
COMPARTIR AQUEST ARTICLE