KARIÉRA, PODNIKÁNÍ A NERVOVÝ SYSTÉM

Naše kariérní cesta přímo ovlivňuje náš nervový systém a naopak.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUT NA PŘEČTENÍ
OCT 4, 2023
KARIÉRA & NERVOVÝ SYSTÉM
Naše podnikání a kariéra přímo ovlivňují náš nervový systém a naopak. Stejně jako chronický stres v práci může vést k dysregulaci nervového systému, dysregulovaný nervový systém může také ovlivnit výkon v práci.
Dysregulovaný nervový systém může ovlivnit vaše podnikání nebo kariéru způsoby včetně, ale nejen, mozkové mlhy, obtíží se soustředěním, úzkosti a přetížení, únavy z důvodu vyhoření a dalších fyzických, mentálních a emočních zdravotních problémů.
Abyste lépe pochopili, jak vaše kariéra ovlivňuje nervový systém, můžete se zeptat, co konkrétně je na vašem pracovišti stresující nebo přetěžující, co vyvolává odkládání úkolů nebo zastavení práce a co brání správnému uvolnění a kvalitnímu spánku v noci.
ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI
Pokud zažíváte stres ve své kariéře nebo podnikání, doporučujeme začít den sezením BALANCE, které pomáhá regulovat váš nervový systém, a podporovat váš nervový systém zdravou stravou, dostatečným spánkem, cvičením, klidem a hrou.
Pokud je navíc zdrojem stresu na pracovišti chronický nebo přetěžující stres, který se v blízké budoucnosti nevyřeší, může být čas najít nové místo k práci nebo se ubírat novým směrem.
VÝHODY VYVÁŽENÉHO PRACOVIŠTĚ
Vyvážení nervového systému vede k řadě kariérních výhod, které zahrnují zlepšené soustředění a výkon, zlepšenou kreativitu a řešení problémů, zvýšené sociální uvědomění a komunikaci a jasnější smysl účelu vaší kariéry.
PŘIPRAVENI OVLÁDNOUT SVŮJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STÁHNOUT NEUROFIT
SDÍLET TENTO ČLÁNEK