VAGUSOVÝ NERV, VAGOVÁ BRZDA A VAGOVÝ TÓN

Vagusový nerv je zodpovědný za regulaci srdeční frekvence, trávení a imunitní reakce.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUT NA PŘEČTENÍ
OCT 4, 2023
VAGUSOVÝ NERV
Vagusový nerv je nejdelší a nejsložitější z mozkových nervů. Táhne se od mozkového kmene až k břišní dutině. Vagusový nerv je zodpovědný za řadu funkcí, včetně srdeční frekvence, trávení a imunitní reakce.
VAGOVÝ TÓN
Vagový tón je měření aktivity vagusového nervu. Vysoký vagový tón naznačuje vysokou úroveň aktivity vagusového nervu, což značí zvýšený pocit bezpečí, soucitu a sociální otevřenosti vůči ostatním. Na druhou stranu, nízký vagový tón naznačuje nízkou úroveň aktivity vagusového nervu, což je spojeno se zvýšenou úzkostí, strachem a izolací.
VAGOVÁ BRZDA
Vagusový nerv je také zodpovědný za "vagovou brzdu". Vagová brzda je mechanismus, kterým tělo může rychle měnit srdeční frekvenci a krevní tlak v reakci na stres a řídí přechody mezi ventrální vagovou pohodou a sympatickou stresovou reakcí. Proto cvičení, která posilují vagovou brzdu, mohou zvyšovat odolnost vůči stresu a zlepšovat celkové zdraví.
MĚŘENÍ VAGOVÉHO TÓNU
Existuje řada způsobů, jak měřit vagový tón, ale nejběžnější je prostřednictvím variability srdeční frekvence (HRV). HRV je měření variace v čase mezi jednotlivými srdečními údery. Obecně platí, že vyšší HRV naznačuje vysoký vagový tón, zatímco nižší HRV naznačuje nižší vagový tón.
Vagusový nerv je důležitou součástí lidského těla a jeho aktivita může mít hluboký dopad na naše zdraví a pohodu. Porozuměním vagusovému nervu, vagové brzdě a vagovému tónu můžeme podniknout kroky k zlepšení našeho zdraví a odolnosti vůči stresu.
PŘIPRAVENI OVLÁDNOUT SVŮJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STÁHNOUT NEUROFIT
SDÍLET TENTO ČLÁNEK