Ο ΝΕΎΡΟΣ ΒΑΓΌΣ, ΤΟ ΒΑΓΙΚΌ ΦΡΈΝΟ & Ο ΒΑΓΙΚΌΣ ΤΌΝΟΣ

Ο νεύρος βαγός είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού, της πέψης και της ανοσολογικής αντίδρασης.

CO-CEO, NEUROFIT
1 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
OCT 4, 2023
Ο ΝΕΎΡΟΣ ΒΑΓΌΣ
Ο νεύρος βαγός είναι ο μακρύτερος και πιο σύνθετος από τους εγκεφαλικούς νεύρους. Εκτείνεται από τον εγκεφαλικό κορμό μέχρι την κοιλία. Ο νεύρος βαγός είναι υπεύθυνος για μια ποικιλία λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του καρδιακού ρυθμού, της πέψης και της ανοσολογικής αντίδρασης.
ΒΑΓΙΚΌΣ ΤΌΝΟΣ
Ο βαγικός τόνος είναι μια μέτρηση της δραστηριότητας του νεύρου βαγός. Ένας υψηλός βαγικός τόνος δείχνει υψηλό επίπεδο δραστηριότητας του νεύρου βαγός, το οποίο δείχνει αυξημένη αίσθηση ασφάλειας, συμπόνιας και κοινωνικής ανοιχτότητας γύρω από τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, ένας χαμηλός βαγικός τόνος δείχνει χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας του νεύρου βαγός, το οποίο συνδέεται με αυξημένη ανησυχία, φόβο και απομόνωση.
ΤΟ ΒΑΓΙΚΌ ΦΡΈΝΟ
Ο νεύρος βαγός είναι επίσης υπεύθυνος για το "βαγικό φρένο". Το βαγικό φρένο είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο το σώμα μπορεί γρήγορα να αλλάξει τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση σε απάντηση στο στρες, και διαχειρίζεται τις μεταβάσεις μεταξύ της ξεκούρασης του Βεντρικού Βαγός και των αντιδράσεων στρες του Συμπαθητικού. Επομένως, οι ασκήσεις που ενισχύουν το βαγικό φρένο μπορούν να δημιουργήσουν αντοχή στο στρες και να βελτιώσουν τη συνολική υγεία.
ΜΈΤΡΗΣΗ ΒΑΓΙΚΟΎ ΤΌΝΟΥ
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να μετρήσετε τον βαγικό τόνο, αλλά ο πιο συνηθισμένος είναι μέσω της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV). Η HRV είναι μια μέτρηση της διακύμανσης στον χρόνο μεταξύ των καρδιακών παλμών. Γενικά, υψηλότερη HRV δείχνει υψηλό βαγικό τόνο, ενώ χαμηλότερη HRV δείχνει χαμηλότερο βαγικό τόνο.
Ο νεύρος βαγός είναι ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου σώματος, και η δραστηριότητά του μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στην υγεία και την ευεξία μας. Κατανοώντας τον νεύρο βαγός, το βαγικό φρένο και τον βαγικό τόνο, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της υγείας μας και της ανθεκτικότητάς μας στο στρες.
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ NEUROFIT
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ