YHTEISSÄÄTELY & SOSIAALINEN HERMOSTO

Sosiaalinen hermosto on hermojen & neuronien järjestelmä, joka tukee sosiaalisia & emotionaalisia vuorovaikutuksia.

CO-CEO, NEUROFIT
1 minuutin lukeminen
OCT 4, 2023
SOSIAALINEN HERMOSTO
Sosiaalinen hermosto on hermojen ja neuronien järjestelmä, joka mahdollistaa vuorovaikutuksemme muiden kanssa. Se vastaa kyvystämme kommunikoida ja ymmärtää muiden tunteita. Sosiaalinen hermosto on myös vastuussa kyvystämme säädellä tunteitamme muiden läsnäollessa.
YHTEISSÄÄTELY
Yhteissäätely on prosessi, jonka avulla säädämme tunteitamme vastauksena muiden tunteisiin. Kun näemme jonkun olevan onnellinen, mekin yleensä tunnemme itsemme onnellisiksi. Kun näemme jonkun olevan vihainen, mekin yleensä tunnemme itsemme vihaisiksi. Tämä johtuu siitä, että sosiaalinen hermosto mahdollistaa muiden tunteiden ymmärtämisen ja jakamisen.
PEILINEURONIT
Peilineuronit ovat neuroneja, jotka vastaavat kyvystämme ymmärtää ja jakaa muiden tunteita. Peilineuronit aktivoituvat, kun näemme jonkun muun suorittavan toiminnon, kuten tarttuvan vesilasiin. Ne aktivoituvat myös, kun kuulemme jonkun muun suorittavan toiminnon, kuten taputtavan käsiään. Peilineuronit mahdollistavat muiden tunteiden ymmärtämisen simuloiden toimintoja ja tunteita, joita näemme muissa.
Peilineuronit ovat tärkeä osa sosiaalista hermostoa. Ne mahdollistavat muiden tunteiden ymmärtämisen ja jakamisen. Peilineuronit myös mahdollistavat omien tunteidemme säätelyn. Kun näemme jonkun olevan vihainen, mekin yleensä tunnemme itsemme vihaisiksi. Tämä johtuu siitä, että peilineuronit mahdollistavat muiden tunteiden ymmärtämisen ja jakamisen.
HERMOSTON TASAPAINOTTAMINEN YHTEISSÄÄTELYN AVULLA
Yhteissäätely on tärkeää hermoston tasapainottamisessa, koska sosiaalinen hermosto aktivoituu pääasiassa tällä tavalla ollessamme muiden läsnäollessa. Monet parantavat menetelmät jäävät usein puutteellisiksi tämän puuttuessa, ja ryhmäterapia on usein huomattavasti tehokkaampaa samasta syystä. Olemme perustavanlaatuisesti sosiaalisia olentoja, ja hermosto on suunniteltu säätelemään itseään muiden läsnäolon yhtä paljon kuin itsemme kautta.
Oletko valmis hallitsemaan hermostoasi?
LATAA NEUROFIT
JAA TÄMÄ ARTIKKELI