POLYVAGAALITEORIA & HERMOSTO

Polyvagaaliteoria esittää, että hermosto koostuu kolmesta erillisestä hermoradasta.

CO-CEO, NEUROFIT
1 minuutin lukeminen
OCT 4, 2023
POLYVAGAALITEORIA
Polyvagaaliteoria on autonomisen hermoston (ANS) teoria, jonka Stephen Porges esitti 1990-luvun alussa. Teorian mukaan ANS koostuu kolmesta erillisestä hermoradasta: ventraalisesta vagus-radasta, sympaattisesta hermostosta (SNS) ja dorsaalisesta vagus-radasta. Jokainen näistä radoista on vastuussa eri osista kehon reaktiota stressiin ja vaaraan.
VENTRAALINEN VAGUS: LEPÄÄ & SULATTELE
Ventraalinen vagus-rata on vastuussa kehon "lepää ja sulattele" -reaktiosta. Tämä rata aktivoituu, kun keho on turvassa ja rentoutunut. Kun ventraalinen vagus-rata on aktivoitunut, syke hidastuu, verenpaine laskee ja ruoansulatusjärjestelmä toimii kunnolla.
SYMPAATTINEN: TAISTELE TAI PAKENE
Sympaattinen hermosto on vastuussa kehon "taistele tai pakene" -reaktiosta. Tämä rata aktivoituu, kun keho on stressaantunut tai vaarassa. Kun sympaattinen hermosto on aktivoitunut, syke kiihtyy, verenpaine nousee ja kehon lihakset valmistautuvat toimintaan.
DORSAALINEN VAGUS: JÄHMETY & SAMMU
Dorsaalinen vagus-rata on vastuussa kehon "jähmety" -reaktiosta. Tämä rata aktivoituu, kun keho on stressin tai vaaran ylikuormittama. Kun dorsaalinen vagus-rata on aktivoitunut, syke ja verenpaine laskevat dramaattisesti, ja kehon lihakset jännittyvät suojatakseen itseään.
POLYVAGAALITEORIA OPPAANA
Polyvagaaliteorialla on tärkeitä vaikutuksia stressin, ahdistuksen ja trauman ymmärtämiseen. Teoria ehdottaa, että ANS:n muodostavat eri hermoradat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, ja että näiden ratojen tasapaino on ratkaisevaa mielenterveyden ja fyysisen terveyden ylläpitämisessä. Kun jokin näistä radoista on yliaktiivinen, se voi johtaa ongelmiin, kuten ahdistukseen, stressiin ja traumaan.
Ratkaisut, jotka keskittyvät ventraalisen vagus-radan aktivoimiseen (kuten jooga ja meditaatio), voivat olla hyödyllisiä ahdistuksen ja stressin hoidossa. Terapiat, jotka keskittyvät sympaattisen hermoston aktivoimiseen (kuten altistusterapia), voivat olla hyödyllisiä PTSD:n kaltaisten tilojen hoidossa. Polyvagaaliteoria tarjoaa siis viitekehyksen ymmärtää, miten erilaisia lähestymistapoja voidaan käyttää ANS:n ongelmien hoitoon.
Oletko valmis hallitsemaan hermostoasi?
LATAA NEUROFIT
JAA TÄMÄ ARTIKKELI