ENGASJERENDE INTEROCEPTION FOR BALANSE I NERVESYSTEMET

Å engasjere seg i aktiviteter som øker interoception kan være gunstig for både fysisk og mental helse.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTTERS LESETID
OCT 4, 2023
INTEROCEPTION: DEN SJETTE SANSEN
Interoception er sansen for kroppens indre miljø. Det er evnen til å føle posisjonen og bevegelsen til de indre organene, samt endringer i temperatur, trykk og smerte.
Det interoceptive systemet sender konstant informasjon til hjernen om kroppens tilstand. Denne informasjonen brukes til å regulere mange viktige funksjoner, inkludert hjertefrekvens, blodtrykk, pust og fordøyelse.
Interoception blir ofte tenkt på som den “sjette sansen”. Det er viktig for overlevelse, da det lar oss reagere på endringer i miljøet vårt. For eksempel, hvis vi føler smerte, vet vi å bevege oss bort fra smertekilden.
Interoception er også viktig for emosjonell regulering. Det hjelper oss å forstå våre følelser og å reagere på en passende måte. For eksempel, hvis vi føler oss engstelige, kan vi ta dype åndedrag for å roe ned.
INTEROCEPTION OG DAGENS SAMFUNN
Mange mennesker i dagens verden har en dårlig sans for interoception. Dette kan føre til problemer med emosjonell regulering og kan være en medvirkende faktor til angst og depresjon. Problemet er, når vi blir frakoblet fra kroppene våre, lærer kroppene våre å sende sterkere signaler vår vei for å få oppmerksomheten vår, ofte til det punktet hvor disse signalene føles invalidiserende.
ØKENDE INTEROCEPTION MED KROPPSLIGGJØRING
Å engasjere seg i kroppsliggjørende aktiviteter som bringer bevissthet til den fysiske kroppen øker interoception. Inne i NEUROFIT-appen inkluderer dette Ventral Vagal BALANCE-øvelser som Belly Ball Rolling, Body Tapping, Arm & Leg Squeezes, og Lower Belly Massage.
Andre slike aktiviteter inkluderer yoga, meditasjon og pusteøvelser, som kan bidra til å øke bevisstheten om kroppen og pusten og dermed bevisstheten om det interoceptive systemet. Ved å øke interoceptive bevissthet, hjelper kroppsliggjørende praksis med å forbedre emosjonell regulering og balanse i nervesystemet.
KLAR TIL Å BEHERRSKE DITT NERVESYSTEM?
LAST NED NEUROFIT
DEL DENNE ARTIKKELEN