NEUROCEPTION: MILJØBEVISSTHET

Neuroception er hvordan nervesystemet automatisk reagerer på miljøendringer.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTTERS LESETID
OCT 4, 2023
NEUROCEPTION
Neuroception er den automatiske funksjonen til nervesystemet for å oppdage og reagere på endringer i miljøet. Det er en ubevisst prosess som foregår utenfor vår bevisste oppmerksomhet.
Nervesystemet overvåker konstant miljøet for endringer som potensielt kan være skadelige. Denne prosessen er kjent som trusseldeteksjon. Når nervesystemet oppdager en potensiell trussel, utløser det en serie responser som hjelper oss med å unngå eller unnslippe trusselen.
TRUSSELDETEKSJON
Det første trinnet i trusseldeteksjon er kjent som sensorisk input. Dette er når kroppens sanser (syn, hørsel, lukt, berøring og smak) samler informasjon om miljøet. Denne informasjonen sendes deretter til hjernen hvor den blir behandlet.
Hvis hjernen bestemmer at det er en potensiell trussel, vil den aktivere kamp-eller-flukt-responsen. Dette er en overlevelsesmekanisme som forbereder kroppen på enten å bekjempe trusselen eller flykte fra den.
AMYGDALA
Kamp-eller-flukt-responsen styres av amygdala. Dette er en liten, mandelformet struktur som ligger i hjernen. Amygdala er ansvarlig for å behandle sterke følelser, som frykt og angst.
Når amygdala aktiveres, utløser den en serie endringer i kroppen. Disse endringene inkluderer en økning i hjertefrekvens, blodtrykk og respirasjon. Kroppen frigjør også stresshormoner, som adrenalin og kortisol. Disse hormonene forbereder kroppen for handling.
KAMP-ELLER-FLUKT-RESPONSEN
Kamp-eller-flukt-responsen er en overlevelsesmekanisme som har utviklet seg over tid. Den er designet for å hjelpe oss med å unngå eller unnslippe farlige situasjoner. Imidlertid kan den også utløses i respons på ikke-truende situasjoner, som når vi blir forskrekket av en høy lyd.
I noen tilfeller kan kamp-eller-flukt-responsen føre til angst og panikk. Dette kan skje når kroppen oppfatter en trussel som faktisk ikke er til stede. Det kan også skje når responsen er uforholdsmessig stor i forhold til den faktiske trusselen.
Angst og panikk er ikke skadelige i seg selv. Imidlertid kan de være forstyrrende for livene våre. Derfor er regulering av nervesystemet så viktig: det bidrar til å sikre at kamp-eller-flukt-responsen bare aktiveres når det er en reell trussel.
KLAR TIL Å BEHERRSKE DITT NERVESYSTEM?
LAST NED NEUROFIT
DEL DENNE ARTIKKELEN