YTE UNDER PRESS MED LEK

Et motstandsdyktig nervesystem som er kjent med lek kan yte på sitt beste når presset er på.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTTERS LESETID
OCT 4, 2023
LEK: MOTSTANDSDYKTIG MOT HØYTRYKKSSITUASJONER
Leketilstanden er der vi mest sannsynlig vil lykkes og være på vårt beste, spesielt i høytrykkssituasjoner. Dette er fordi vi nevrologisk sett er mer avslappet, fokusert og innovative når vi er i lek.
ET MOTSTANDSDYKTIG NERVESYSTEM BEHOLDER SIN FATNING
Når vi eksponerer nervesystemet vårt for leketilstanden regelmessig, bygger vi også opp en motstand mot stress og de sympatiske og dorsale vagale responsene. Dette er fordi vi blir mer kjent med leketilstanden og vi lærer hvordan vi kan få tilgang til den lettere når nevrale baner blir bygget ut. I det som normalt er høy-stress situasjoner, kan nervesystemet lære å se dem som øyeblikk av kreativitet og mulighet - det avhenger bare av hvilken input det har fått.
NERVESYSTEMETS FORMTOPPING SKINNER UNDER PRESS
Trening av nervesystemets form betaler seg under press når sympatiske og dorsale vagale responser mest sannsynlig vil sparke inn. Ved å utvikle større nevrologisk form kan vi forbli i en tilstand av kreativitet og topp ytelse i de øyeblikkene hvor de er mest nødvendige. Som et resultat er vi mer sannsynlig å lykkes i våre bestrebelser, enten de er personlige eller profesjonelle.
KLAR TIL Å BEHERRSKE DITT NERVESYSTEM?
LAST NED NEUROFIT
DEL DENNE ARTIKKELEN