DEN SYMPATISKE TILSTANDEN: KAMP-ELLER-FLUKT RESPONS

Den sympatiske tilstanden blir ofte referert til som kamp-eller-flukt responsen.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTTERS LESETID
OCT 4, 2023
SYMPATISK: KAMP-ELLER-FLUKT
Når vi føler oss truet, slår vårt sympatiske nervesystem automatisk inn for å hjelpe oss med å forsvare oss. Dette blir ofte referert til som kamp-eller-flukt responsen.
Under kamp-eller-flukt responsen, frigjør kroppen vår en byge av adrenalin og andre hormoner. Disse hormonene øker hjertefrekvensen og blodtrykket vårt, og de gir oss også en energiutladning. Denne ekstra energien er det vi trenger for enten å kjempe eller konfrontere trusselen, eller løpe vekk fra den.
KAMP-ELLER-FLUKT ER EN OVERLEVELSESMEKANISME
Kamp-eller-flukt responsen er en overlevelsesmekanisme som har utviklet seg over tid. I fortiden hjalp den våre forfedre med å overleve angrep fra ville dyr. I dag hjelper den oss med å overleve stressende hendelser som bilulykker, ransforsøk og andre farlige situasjoner.
Selv om kamp-eller-flukt responsen er en nyttig overlevelsesmekanisme, kan den også bli problematisk. Hvis vi er konstant stresset, kan kroppen vår forbli i en tilstand av høy beredskap, noe som kan føre til helseproblemer. Derfor er det viktig å bygge motstand mot den sympatiske responsen, for å sikre at den bare utløses i respons på faktiske trusler.
BYGGE MOTSTAND MOT DEN SYMPATISKE TILSTANDEN
Å bygge denne motstanden gjøres mest effektivt gjennom lek, som er en blandet tilstand som blander det ventrale vagale og sympatiske nervesystemet. Når vi engasjerer oss i lek, hjelper vi kroppen vår med å lære hvordan man regulerer kamp-eller-flukt responsen, slik at den bare aktiveres når vi faktisk er i fare.
KLAR TIL Å BEHERRSKE DITT NERVESYSTEM?
LAST NED NEUROFIT
DEL DENNE ARTIKKELEN