KARIÉRA, PODNIKANIE A NERVOVÝ SYSTÉM

Naša kariérna cesta priamo ovplyvňuje náš nervový systém a naopak.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINÚTOVÉ ČÍTANIE
OCT 4, 2023
KARIÉRA A NERVOVÝ SYSTÉM
Naše podnikanie a kariéra priamo ovplyvňujú náš nervový systém a naopak. Rovnako ako chronický stres v práci môže viesť k dysregulácii nervového systému, dysregulovaný nervový systém môže tiež ovplyvniť výkon v práci.
Dysregulovaný nervový systém môže ovplyvniť vaše podnikanie alebo kariéru spôsobmi vrátane, ale nielen, mozgovej hmly, problémov s koncentráciou, úzkosti a preťaženosti, únavy z dôvodu vyhorenia a ďalších fyzických, mentálnych a emočných zdravotných problémov.
Ak chcete lepšie pochopiť, ako vaša kariéra ovplyvňuje nervový systém, môžete sa seba opýtať, čo konkrétne je stresujúce alebo preťažujúce na vašom pracovisku, čo vyvoláva odkladanie alebo zastavenie práce a čo bráni správnej relaxácii a kvalitnému spánku v noci.
ZVLÁDANIE STRESU NA PRACOVISKU
Ak zažívate stres vo svojej kariére alebo podnikaní, odporúčame začať deň so sedením BALANCE, ktoré pomôže regulovať váš nervový systém, a podporovať váš nervový systém zdravou stravou, dostatočným spánkom, cvičením, tichom a hrou.
Okrem toho, ak je zdrojom stresu na pracovisku chronický alebo preťažujúci stres, ktorý sa v blízkej budúcnosti nevyrieši, môže byť čas nájsť nové miesto na prácu alebo zvoliť nový smer.
VÝHODY VYVÁŽENÉHO PRACOVISKA
Vyváženie nervového systému vedie k množstvu kariérnych výhod, ktoré zahŕňajú zlepšené sústredenie a výkon, zlepšenú kreativitu a riešenie problémov, zvýšené sociálne povedomie a komunikáciu a jasnejšie cítenie účelu vo vašej kariére.
PRIPRAVENÝ OVLÁDNUŤ SVOJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STIAHNUŤ NEUROFIT
ZDIEĽAŤ TENTO ČLÁNOK