ZAPOJENIE INTEROCEPCIE PRE ROVNOVÁHU NERVOVÉHO SYSTÉMU

Zapojenie do aktivít, ktoré zvyšujú interocepciu, môže byť prospešné pre fyzické aj duševné zdravie.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINÚTOVÉ ČÍTANIE
OCT 4, 2023
INTEROCEPCIA: ŠIESTY ZMYSEL
Interocepcia je zmysel vnútorného prostredia tela. Je to schopnosť cítiť polohu a pohyb vnútorných orgánov, ako aj zmeny teploty, tlaku a bolesti.
Interoceptívny systém neustále posiela informácie do mozgu o stave tela. Tieto informácie sa používajú na reguláciu mnohých dôležitých funkcií, vrátane srdcovej frekvencie, krvného tlaku, dýchania a trávenia.
Interocepcia sa často považuje za “šiesty zmysel”. Je dôležitá pre prežitie, pretože nám umožňuje reagovať na zmeny v našom prostredí. Napríklad, ak cítime bolesť, vieme sa pohnúť preč od zdroja bolesti.
Interocepcia je tiež dôležitá pre emocionálnu reguláciu. Pomáha nám pochopiť naše pocity a reagovať na nich primeraným spôsobom. Napríklad, ak sa cítime úzkostlivo, môžeme robiť hlboké nádychy, aby sme sa upokojili.
INTEROCEPCIA A DNEŠNÁ SPOLOČNOSŤ
Mnoho ľudí v dnešnom svete má slabý zmysel pre interocepciu. To môže viesť k problémom s emocionálnou reguláciou a môže byť prispievajúcim faktorom k úzkosti a depresii. Problém je, keď sa odpojíme od našich tiel, naše telá sa potom naučia posielať silnejšie signály naším smerom, aby nás upozornili, často až do bodu, kedy sa tieto signály cítia paralyzujúco.
ZVYŠOVANIE INTEROCEPCIE PROSTREDNÍCTVOM VTELENIA
Zapojenie do aktivít vtelenia, ktoré upriamujú pozornosť na fyzické telo, zvyšuje interocepciu. V aplikácii NEUROFIT zahŕňa to cvičenia Ventral Vagal BALANCE, ako sú Belly Ball Rolling, Body Tapping, Arm & Leg Squeezes a Lower Belly Massage.
Medzi ďalšie takéto aktivity patria joga, meditácia a dýchacie cvičenia, ktoré môžu pomôcť zvýšiť povedomie o tele a dychu a tým aj povedomie o interoceptívnom systéme. Zvyšovaním interoceptívneho povedomia pomáhajú praxe vtelenia zlepšiť emocionálnu reguláciu a rovnováhu nervového systému.
PRIPRAVENÝ OVLÁDNUŤ SVOJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STIAHNUŤ NEUROFIT
ZDIEĽAŤ TENTO ČLÁNOK