VAGUSOVÝ NERV, VAGUSOVÁ BRZDA A VAGUSOVÝ TÓN

Vagusový nerv je zodpovedný za reguláciu srdcovej frekvencie, trávenia a imunitnej odpovede.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINÚTOVÉ ČÍTANIE
OCT 4, 2023
VAGUSOVÝ NERV
Vagusový nerv je najdlhší a najkomplexnejší z mozgových nervov. Tiahne sa od kmeňa mozgu až po brucho. Vagusový nerv je zodpovedný za rôzne funkcie, vrátane srdcovej frekvencie, trávenia a imunitnej odpovede.
VAGUSOVÝ TÓN
Vagusový tón je meraním aktivity vagusového nervu. Vysoký vagusový tón naznačuje vysokú úroveň aktivity vagusového nervu, čo znamená zvýšený pocit bezpečia, súcitu a sociálnej otvorenosti voči ostatným. Na druhej strane, nízky vagusový tón naznačuje nízku úroveň aktivity vagusového nervu, čo súvisí so zvýšenou úzkosťou, strachom a izoláciou.
VAGUSOVÁ BRZDA
Vagusový nerv je tiež zodpovedný za "vagusovú brzdu". Vagusová brzda je mechanizmus, prostredníctvom ktorého telo môže rýchlo meniť srdcovú frekvenciu a krvný tlak v reakcii na stres a zvláda zmeny medzi Ventral Vagal odpočinkom a Sympatickými stresovými reakciami. Preto cvičenia, ktoré posilňujú vagusovú brzdu, môžu budovať odolnosť voči stresu a zlepšovať celkové zdravie.
MERANIE VAGUSOVÉHO TÓNU
Existuje niekoľko spôsobov, ako merat vagusový tón, ale najbežnejší je prostredníctvom variability srdcovej frekvencie (HRV). HRV je meraním variácie v čase medzi srdcovými údermi. Vo všeobecnosti vyššia HRV naznačuje vysoký vagusový tón, zatiaľ čo nižšia HRV naznačuje nižší vagusový tón.
Vagusový nerv je dôležitou súčasťou ľudského tela a jeho aktivita môže mať hlboký vplyv na naše zdravie a pohodu. Pochopením vagusového nervu, vagusovej brzdy a vagusového tónu môžeme podniknúť kroky na zlepšenie nášho zdravia a odolnosti voči stresu.
PRIPRAVENÝ OVLÁDNUŤ SVOJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STIAHNUŤ NEUROFIT
ZDIEĽAŤ TENTO ČLÁNOK