ALKOHOL, SUBSTANSER OCH NERVSYSTEMET

För att stödja ett balanserat nervsystem är det viktigt att begränsa alkohol och substanser - här är varför.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
HUR ALKOHOL OCH SUBSTANSER PÅVERKAR NERVSYSTEMET
Kronisk användning av alkohol och andra substanser kan skada nervsystemet. Denna skada kan vara både fysisk och kemisk. Fysisk skada kan uppstå på cellerna i nervsystemet, samt på kopplingarna mellan dessa celler. Kemisk skada kan uppstå när substanser ändrar balansen av signalsubstanser i hjärnan - de kemikalier som överför meddelanden mellan nervceller.
KORTSIKTIGA EFFEKTER
På kort sikt manifesterar detta sig ofta som minskad HRV, ett minskat balansresultat och ökade nedstängnings- och trötthetsreaktioner. Detta beror på att alkohol är ett depressivt medel. Det försämrar också kroppens förmåga att ordentligt reparera sig själv under sömnen, vilket leder till ett nervsystem som sedan behöver arbeta hårdare för att reparera sig själv.
LÅNGSIKTIGA EFFEKTER
Om det konsumeras kroniskt ökar alkohol allostatisk belastning - de totala stressnivåerna på nervsystemet. Detta kan leda till alla slags sekundära problem när nervsystemet blir kroniskt dysreglerat.
När man söker att minska totala stressnivåer och hitta balans i vardagen, är det därför nyckeln att minska användningen av alkohol och substanser.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL