KÄNSLOR & DET AUTONOMA NERVSYSTEMET

Olika delar av nervsystemet är ansvariga för våra emotionella upplevelser.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
EMOTIONELL REGLERING
De sympatiska, parasympatiska och enteriska grenarna av nervsystemet är alla ansvariga för att reglera de olika hormoner som leder till de flesta av våra emotionella reaktioner.
SYMPATISKA: RÄDSLA, ILSKA, ÅNGEST, & SPÄNNING
Det sympatiska nervsystemet aktiveras som svar på stressorer, som en uppfattad hot. Denna aktivering resulterar i frisättningen av hormonerna adrenalin och kortisol, vilka ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket. Det sympatiska nervsystemet är också ansvarigt för frisättningen av neurotransmittern noradrenalin. Noradrenalin är en nyckelspelare i regleringen av känslor, eftersom det är involverat i hjärnans rädslakrets. När en person utsätts för en stressor, utlöser det sympatiska nervsystemet frisättningen av kortisol. Denna kortisolfrisättning kan leda till en ökning av ångestnivåerna.
VENTRALE VAGALA: FRED, GLÄDJE, SÄKERHET, KÄRLEK
Det parasympatiska nervsystemet aktiveras som svar på lugnande stimuli, som synen av mat eller ljudet av en älskad persons röst. Denna aktivering resulterar i frisättningen av neurotransmittern acetylkolin, vilket saktar ner hjärtfrekvensen och ökar blodflödet till matsmältningssystemet. Acetylkolin är också involverat i hjärnans belöningskrets och tros spela en roll i upplevelsen av nöje.
DET ENTERISKA NERVSYSTEMET & SEROTONIN
Slutligen reglerar det enteriska nervsystemet (tarm-hjärnan) produktionen av över 90% av kroppens serotonin, vilket är en nyckelspelare i regleringen av humör och känslor. Serotonin tros spela en roll i förebyggandet av ångest och depression.
REGLERING AV KÄNSLOR GENOM NERVSYSTEMET
Olika grenar av nervsystemet är ansvariga för att reglera de olika hormoner som leder till de flesta av våra emotionella reaktioner. Genom att reglera och balansera nervsystemet kan vi bygga upp ökat motstånd mot stress, ångest och depression.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL