ENGAGERA INTEROCEPTION FÖR BALANS I NERVSYSTEMET

Att engagera sig i aktiviteter som ökar interoception kan vara fördelaktigt för både fysisk och mental hälsa.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
INTEROCEPTION: DET SJÄTTE SINNET
Interoception är känslan av kroppens inre miljö. Det är förmågan att känna positionen och rörelsen hos de inre organen, samt förändringar i temperatur, tryck och smärta.
Det interoceptiva systemet skickar ständigt information till hjärnan om kroppens tillstånd. Denna information används för att reglera många viktiga funktioner, inklusive hjärtfrekvens, blodtryck, andning och matsmältning.
Interoception tänks ofta på som det “sjätte sinnet”. Det är viktigt för överlevnad, eftersom det låter oss reagera på förändringar i vår miljö. Till exempel, om vi känner smärta, vet vi att vi ska flytta oss bort från smärtkällan.
Interoception är också viktigt för emotionell reglering. Det hjälper oss att förstå våra känslor och att reagera på ett lämpligt sätt. Till exempel, om vi känner oss oroliga, kan vi ta djupa andetag för att lugna ner oss.
INTEROCEPTION OCH DAGENS SAMHÄLLE
Många människor i dagens värld har en dålig känsla av interoception. Detta kan leda till problem med emotionell reglering och kan vara en bidragande faktor till ångest och depression. Problemet är att när vi blir frånkopplade från våra kroppar, lär sig våra kroppar att skicka starkare signaler till oss för att få vår uppmärksamhet, ofta till den punkt där dessa signaler känns invalidiserande.
ÖKA INTEROCEPTION MED KROPPSLIG MEDVETENHET
Att engagera sig i aktiviteter som ökar medvetenheten om den fysiska kroppen ökar interoception. Inuti NEUROFIT-appen inkluderar detta Ventral Vagal BALANCE-övningar som Belly Ball Rolling, Body Tapping, Arm & Leg Squeezes och Lower Belly Massage.
Andra sådana aktiviteter inkluderar yoga, meditation och andningsarbete, vilket kan hjälpa till att öka medvetenheten om kroppen och andningen och i sin tur, medvetenheten om det interoceptiva systemet. Genom att öka interoceptiv medvetenhet hjälper kroppsliga övningar till att förbättra emotionell reglering och balans i nervsystemet.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL