POLYVAGALTEORIN & NERVSYSTEMET

Polyvagalteorin hävdar att nervsystemet består av tre distinkta neurala kretsar.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
POLYVAGALTEORIN
Polyvagalteorin är en teori om det autonoma nervsystemet (ANS) som föreslogs av Stephen Porges i början av 1990-talet. Teorin hävdar att ANS består av tre distinkta neurala kretsar: den ventrala vagala kretsen, det sympatiska nervsystemet (SNS) och den dorsala vagala kretsen. Var och en av dessa kretsar ansvarar för olika aspekter av kroppens respons på stress och fara.
VENTRAL VAGAL: VILA & SMÄLTA
Den ventrala vagala kretsen ansvarar för kroppens "vila och smälta"-respons. Denna krets aktiveras när kroppen är trygg och avslappnad. När den ventrala vagala kretsen aktiveras, saktar hjärtfrekvensen, blodtrycket minskar och matsmältningssystemet kan fungera ordentligt.
SYMPATISKA: KAMP ELLER FLYKT
Det sympatiska nervsystemet ansvarar för kroppens "kamp eller flykt"-respons. Denna krets aktiveras när kroppen är under stress eller i fara. När det sympatiska nervsystemet aktiveras, ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket stiger och kroppens muskler är redo för handling.
DORSAL VAGAL: FRYS & STÄNG AV
Den dorsala vagala kretsen ansvarar för kroppens "frys"-respons. Denna krets aktiveras när kroppen är överväldigad av stress eller fara. När den dorsala vagala kretsen aktiveras, sjunker hjärtfrekvensen och blodtrycket dramatiskt, och kroppens muskler spänner sig för att skydda sig själv.
POLYVAGALTEORIN SOM EN GUIDE
Polyvagalteorin har viktiga implikationer för vår förståelse av stress, ångest och trauma. Teorin föreslår att de olika neurala kretsarna som utgör ANS ständigt interagerar med varandra, och att balansen mellan dessa kretsar är avgörande för att upprätthålla mental och fysisk hälsa. När en av dessa kretsar är överaktiverad, kan det leda till problem som ångest, stress och trauma.
Lösningar som fokuserar på att aktivera den ventrala vagala kretsen (som yoga och meditation) kan vara till hjälp för att behandla tillstånd som ångest och stress. Terapier som fokuserar på att aktivera det sympatiska nervsystemet (som exponeringsterapi) kan vara till hjälp för att behandla tillstånd som PTSD. Polyvagalteorin ger därför en ram för att förstå hur olika metoder kan användas för att behandla problem med ANS.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL