VAGUSNERVEN, VAGAL BROMSEN & VAGALA TONEN

Vagusnerven är ansvarig för att reglera hjärtfrekvens, matsmältning och immunrespons.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
VAGUSNERVEN
Vagusnerven är den längsta och mest komplexa av de kraniala nerverna. Den sträcker sig från hjärnstammen hela vägen ner till buken. Vagusnerven är ansvarig för en mängd olika funktioner, inklusive hjärtfrekvens, matsmältning och immunrespons.
VAGALA TONEN
Vagala tonen är ett mått på vagusnervens aktivitet. En hög vagal ton indikerar en hög nivå av aktivitet i vagusnerven, vilket indikerar ökad känsla av säkerhet, medkänsla och social öppenhet runt andra. Å andra sidan indikerar en låg vagal ton en låg nivå av aktivitet i vagusnerven, vilket är förknippat med ökad ångest, rädsla och isolering.
VAGAL BROMSEN
Vagusnerven är också ansvarig för "vagal bromsen". Vagal bromsen är en mekanism genom vilken kroppen snabbt kan ändra hjärtfrekvens och blodtryck som svar på stress, och hanterar skiften mellan Ventral Vagal vila och Sympatiska stressreaktioner. Därför kan övningar som stärker vagal bromsen bygga motståndskraft mot stress och förbättra den allmänna hälsan.
MÄTNING AV VAGALA TONEN
Det finns ett antal sätt att mäta vagal tonen, men det vanligaste är genom hjärtfrekvensvariabilitet (HRV). HRV är ett mått på variationen i tid mellan hjärtslagen. Generellt sett indikerar högre HRV en hög vagal ton, medan lägre HRV indikerar en lägre vagal ton.
Vagusnerven är en viktig del av människokroppen, och dess aktivitet kan ha en djupgående inverkan på vår hälsa och välbefinnande. Genom att förstå vagusnerven, vagal bromsen och vagal tonen kan vi vidta åtgärder för att förbättra vår hälsa och motståndskraft inför stress.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL