ภาระอัลโลสแตติกและระบบประสาท

วิทยาศาสตร์, อาการทั่วไปและวิธีการรักษาและลดภาระอัลโลสแตติกในระบบประสาท.

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
ภาระอัลโลสแตติกคืออะไร?
เมื่อระบบประสาทเผชิญกับความเครียด มันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ปกติแล้ว ระบบประสาทสามารถซ่อมแซมและตั้งค่าตัวเองในช่วงเวลาว่าง.
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเครียดนั้นยาวนานขึ้น มันจะสะสมอยู่ในระบบประสาท ระบบประสาทจับความเครียดมากขึ้นและมากขึ้น ทำให้มันยืดหยุ่นน้อยลง และมีโอกาสมากขึ้นที่จะเข้าสู่สถานะการต่อสู้หรือหนีหรือปิดระบบ.
สิ่งนี้เกิดจาก 'ภาระอัลโลสแตติก' ที่มากเกินไป - การที่ระบบประสาทได้เบี่ยงเบนจากสภาวะพักผ่อนปกติเนื่องจากความเครียดที่เก็บสะสม.
สรีรวิทยาของภาระอัลโลสแตติก: อาการทั่วไปและอาการ
ภาระอัลโลสแตติกที่สูงจะกลายเป็นปัญหาเมื่อมันยาวนานเกินไปเพราะมันทำให้ร่างกายเกิดภาระมากและทำให้ระบบประสาทเกิดความผิดปกติ ระบบประสาทที่มีสภาวะพักผ่อนเคลื่อนที่ใกล้กับสถานะที่เปิดใช้งานมากขึ้น ทำให้มันยากที่จะพักผ่อนและง่ายขึ้นสำหรับฮอร์โมนความเครียดที่จะถูกปล่อย สิ่งนี้สามารถแสดงออกมาเป็นความวิตกกังวล, ภาวะซึมเศร้า, ความสิ้นหวังและการเผชิญกับความล้มเหลว.
ภาระอัลโลสแตติกเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้รับการนอนหลับไม่เพียงพอ, รับประทานอาหารที่ทำให้เกิดการอักเสบ, ไม่สนใจสัญญาณทางกายเช่นความเหนื่อยล้า, และทำให้ตัวเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างต่อเนื่อง.
วิธีลดภาระอัลโลสแตติก
เราสามารถเรียนรู้วิธีจัดการภาระอัลโลสแตติกโดยการมีสติเพิ่มขึ้นในการเปิดตัวเราให้กับความเครียด, ให้เกียรติแก่อารมณ์และความต้องการของเรา, ได้รับการนอนหลับมากขึ้นและรับประทานอาหารที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบ, ดื่มน้ำเพียงพอ, ออกกำลังกายทุกวันเพื่อปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน, และฝึกสมาธิเพื่อให้ร่างกายสามารถประมวลผลความเครียด.
เมื่อเราเลือกที่จะจัดการภาระอัลโลสแตติกของเรา เราจะพบว่าโลกที่เราอยู่กลายเป็นที่ที่น่าสนใจ และเปิดกว้าง และสร้างสรรค์มากขึ้น เพราะนั่นคือวิธีที่ระบบประสาทของเรารับรู้มัน.
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้