อารมณ์และระบบประสาทอัตโนมัติ

ส่วนต่าง ๆ ของระบบประสาทมีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ของเรา

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
การควบคุมอารมณ์
สาขาระบบประสาทซิมพาเทติก, พาราซิมพาเทติก และเอนเทอริกทั้งหมดมีบทบาทในการควบคุมฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ของเราส่วนใหญ่
ซิมพาเทติก: ความกลัว, ความโกรธ, ความวิตกกังวล, และความตึงเครียด
ระบบประสาทซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย เช่น การรับรู้ถึงความขัดแย้ง การกระตุ้นนี้ทำให้เกิดการปล่อยฮอร์โมนอาดรีนาลินและคอร์ติซอล ซึ่งทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ระบบประสาทซิมพาเทติกยังมีบทบาทในการปล่อยสารสื่อประสาทนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมอารมณ์ เมื่อคนถูกสัมผัสกับสิ่งที่ท้าทาย ระบบประสาทซิมพาเทติกจะกระตุ้นการปล่อยคอร์ติซอล การปล่อยคอร์ติซอลนี้สามารถทำให้ระดับความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
เวนทรัลเวเกิล: ความสงบ, ความสุข, ความปลอดภัย, ความรัก
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นเมื่อเราเผชิญกับสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรามีความสงบ เช่น การมองเห็นอาหารหรือเสียงของคนที่เรารัก การกระตุ้นนี้ทำให้เกิดการปล่อยสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน ซึ่งทำให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลงและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังระบบย่อยอาหาร อะเซทิลโคลีนยังมีบทบาทในวงจรรางวัลของสมองและคิดว่ามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ความสุข
ระบบประสาทเอนเทอริกและเซโรโทนิน
สุดท้าย ระบบประสาทเอนเทอริก (สมอง-ไส้) ควบคุมการผลิตเซโรโทนินมากกว่า 90% ของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมอารมณ์และอารมณ์ เซโรโทนินถูกคิดว่ามีบทบาทในการป้องกันความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
การควบคุมอารมณ์ผ่านระบบประสาท
สาขาระบบประสาทต่าง ๆ มีบทบาทในการควบคุมฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ของเราส่วนใหญ่ โดยการควบคุมและสมดุลระบบประสาท เราสามารถสร้างความทนทานต่อความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้