ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะและแกนสมอง-กระเพาะ

ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะสามารถควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหารตามสัญญาณท้องถิ่นและระบบทั่วไป

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะ: สมองที่สอง
ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะ (ENS) เป็นเครือข่ายของเซลล์ประสาทที่กระจายอยู่ตลอดทางเดินอาหาร ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวาร ระบบ ENS มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการสร้างสารของทางเดินอาหาร ระบบ ENS มักถูกเรียกว่า 'สมองในกระเพาะ' เนื่องจากสามารถทำงานอิสระและปรับการทำงานของทางเดินอาหารตามสัญญาณท้องถิ่นและระบบทั่วไป
ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะและประสาทวาคัส
ระบบ ENS ได้รับการส่งสัญญาณจากประสาทวาคัส ซึ่งส่งข้อมูลจากสมองไปยังกระเพาะ และจากประสาทซิมพาเทติกและประสาทพาราซิมพาเทติก ซึ่งปรับการทำงานของทางเดินอาหารตามสัญญาณท้องถิ่น ระบบ ENS ยังได้รับอิทธิพลจากจุลินทรีย์ในกระเพาะ (microbiome) ซึ่งเป็นชุมชนของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร จุลินทรีย์ในกระเพาะมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการทำงานของระบบ ENS
แกนสมอง-กระเพาะ
แกนสมอง-กระเพาะคือช่องทางการสื่อสารระหว่างสมองและกระเพาะ แกนสมอง-กระเพาะมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของทางเดินอาหาร การเผาผลาญ และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แกนสมอง-กระเพาะยังมีส่วนในการพัฒนาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
ระบบประสาทในเยื่อบุกระเพาะและการควบคุมอารมณ์
เมื่อพิจารณาถึงการที่ระบบ ENS ควบคุมการผลิตซีโรโทนิน (ฮอร์โมนที่สำคัญในการทำให้อารมณ์เสถียร) มากกว่า 90% ของร่างกาย สุขภาพของกระเพาะจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้อารมณ์ดี ระบบ ENS, จุลินทรีย์ในกระเพาะ และแกนสมอง-กระเพาะทั้งหมดเชื่อมโยงกันและมีบทบาทสำคัญในสุขภาพและการทำงานของทางเดินอาหารและสุขภาพทั่วไป
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้