สถานะ VENTRAL VAGAL: พักผ่อนและย่อยอาหาร

สถานะ Ventral Vagal เป็นสถานะของการพักผ่อน, ย่อยอาหาร, ผ่อนคลายและเปิดกว้าง.

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
VENTRAL VAGAL: พักผ่อนและย่อยอาหาร
สถานะ ventral vagal เป็นสถานะของการพักผ่อนและย่อยอาหาร ในสถานะนี้, ร่างกายสามารถฟื้นฟู, ซ่อมแซม, และเจริญเติบโต ระบบประสาทอยู่ในสถานะของการครอบครองของระบบประสาทชานเฉื่อย, หมายความว่าร่างกายอยู่ในสถานะของการพักผ่อนและผ่อนคลาย อัตราการเต้นของหัวใจช้าและสม่ำเสมอ, และการหายใจลึกและช้า ความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดเสถียร ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างเหมาะสม, และระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง.
VENTRAL VAGAL & การปรับปรุงการฟื้นฟู
ในสถานะ Ventral Vagal, ร่างกายสามารถฟื้นฟูจากบาดแผล, ทั้งทางกายและทางอารมณ์ ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายของความเครียดและโรคร้าย ร่างกายสามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อใหม่ นี่คือสถานะของสุขภาพที่ดีที่สุด.
การเข้าถึงสถานะ VENTRAL VAGAL
สถานะ Ventral Vagal สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางหลายวิธี, รวมถึงการทำสมาธิ, โยคะ, การหายใจลึก, และการปรับตัวกับคนที่ปลอดภัย, รัก, และเมตตา มันเป็นสถานะที่ได้รับผ่านการผ่อนคลายและการปล่อย มันเป็นสถานะของการอยู่ในปัจจุบันและอยู่อย่างสงบกับตัวเองและโลก.
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้