RƯỢU, CHẤT KÍCH THÍCH VÀ HỆ THẦN KINH

Để hỗ trợ hệ thần kinh cân đối, việc hạn chế rượu và chất kích thích là rất quan trọng -- dưới đây là lý do.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 1 PHÚT
OCT 4, 2023
CÁCH RƯỢU & CHẤT KÍCH THÍCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THẦN KINH
Việc sử dụng rượu và các chất kích thích khác một cách kéo dài có thể gây hại cho hệ thần kinh. Thiệt hại này có thể cả về mặt vật lý và hóa học. Thiệt hại vật lý có thể xảy ra đối với các tế bào của hệ thần kinh, cũng như đối với các kết nối giữa các tế bào này. Thiệt hại hóa học có thể xảy ra khi các chất kích thích thay đổi sự cân đối của các chất dẫn truyền thần kinh trong não - những chất hóa học truyền đạt thông điệp giữa các tế bào thần kinh.
HIỆU ỨNG NGẮN HẠN
Trong ngắn hạn, điều này thường biểu hiện dưới dạng giảm HRV, giảm Điểm Cân Đối, và tăng phản ứng tắt + mệt mỏi. Điều này là do rượu là chất gây mê. Nó cũng làm suy giảm khả năng tự sửa chữa của cơ thể trong lúc ngủ, dẫn đến hệ thần kinh phải làm việc càng khó khăn hơn để tự sửa chữa.
HIỆU ỨNG DÀI HẠN
Nếu tiêu thụ kéo dài, rượu tăng tải trọng allostatic - mức độ căng thẳng tổng thể lên hệ thần kinh. Điều này có thể dẫn đến mọi loại vấn đề thứ cấp khi hệ thần kinh trở nên không ổn định kéo dài.
Khi tìm cách giảm tổng thể mức độ căng thẳng và tìm kiếm sự cân đối trong cuộc sống hàng ngày, đây là lý do tại sao việc giảm tiêu thụ rượu và chất kích thích là quan trọng.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY