TRẠNG THÁI VENTRAL VAGAL, SYMPATHETIC, & DORSAL VAGAL

Một cái nhìn tổng quan về ba trạng thái chính của hệ thống thần kinh: ventral vagal, sympathetic và dorsal vagal.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 2 PHÚT
OCT 4, 2023
BA TRẠNG THÁI CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THẦN KINH LÀ GÌ?
Ba trạng thái chính của hệ thống thần kinh rất quan trọng để hiểu bởi vì chúng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự thịnh vượng của chúng ta. Theo Lý thuyết Polyvagal của Tiến sĩ Stephen Porges, có ba trạng thái chính của hệ thống thần kinh: ventral vagal, sympathetic và dorsal vagal. Trạng thái ventral vagal là trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể, sympathetic là trạng thái chiến đấu hoặc chạy trốn của cơ thể, và dorsal vagal là trạng thái đóng băng+ngừng hoạt động của cơ thể.
VENTRAL VAGAL: NGHỈ NGƠI & TIÊU HÓA
Trạng thái ventral vagal (còn được biết đến như trạng thái parasympathetic) được đặc trưng bởi hơi thở chậm, sâu, nhịp tim thả lỏng và tâm trí bình tĩnh - nó cho phép chúng ta hồi phục, phát triển và thịnh vượng.
SYMPATHETIC: CHIẾN ĐẤU HOẶC CHẠY TRỐN
Trạng thái sympathetic được đặc trưng bởi hơi thở nhanh, nông, nhịp tim nhanh và tâm trí tập trung vào sự sống còn - còn được gọi là "chiến đấu hoặc chạy trốn". Khi chúng ta ở trong trạng thái sympathetic, chúng ta ở trong trạng thái căng thẳng và phản ứng cao, điều này cũng ức chế sự giao tiếp an toàn, sự mở lòng và lòng từ bi.
DORSAL VAGAL: ĐÓNG BĂNG & NGỪNG HOẠT ĐỘNG
Trạng thái dorsal vagal được đặc trưng bởi việc ngừng hoạt động hoàn toàn của các hệ thống cơ thể, và sự xuất hiện của những cảm xúc nặng nề như tuyệt vọng và thờ ơ. Trạng thái này được kích hoạt bởi ruột, còn được biết đến như Hệ thống Thần kinh Enteric (ENS) bởi các yếu tố căng thẳng bên ngoài được nhận biết như là nguy hiểm và áp lực quá mức.
PHẢN ỨNG VỚI BA TRẠNG THÁI
Khi chúng ta hiểu cảm giác và cách kích hoạt của từng trạng thái của hệ thống thần kinh, chúng ta có thể chăm sóc bản thân tốt hơn bằng cách giao tiếp với cơ thể thông qua hệ thống thần kinh của chúng ta. Chúng ta có thể học cách chuyển sang trạng thái ventral vagal khi cần bình tĩnh, nghỉ ngơi và hồi phục. Chúng ta có thể học cách tăng cường và khai thác sympathetic khi cần phải tỉnh táo và tập trung. Và chúng ta có thể học cách khai thác sự yên lặng thông qua dorsal vagal khi cần bình tĩnh và giảm căng thẳng.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY