TRẠNG THÁI CHƠI: VENTRAL VAGAL + SYMPATHETIC

Khi chúng ta hoàn toàn tập trung, thời gian dường như biến mất, chúng ta đang ở trong trạng thái Chơi.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 1 PHÚT
OCT 4, 2023
TRẠNG THÁI CHƠI: TẬP TRUNG & VUI VẺ
Tất cả chúng ta đều biết cảm giác này: Chúng ta hoàn toàn tập trung, thời gian dường như biến mất, và chúng ta hoàn toàn tập trung vào công việc đang làm. Chúng ta đang ở trong trạng thái Chơi.
SINH HỌC HỌC THẦN KINH CỦA TRẠNG THÁI CHƠI
Trạng thái này là sự kết hợp của phản ứng Ventral Vagal và Sympathetic. Phản ứng Ventral Vagal chịu trách nhiệm cho các chức năng "nghỉ ngơi và tiêu hóa" của cơ thể, trong khi phản ứng Sympathetic chịu trách nhiệm cho phản ứng "chiến đấu hoặc chạy trốn".
Trong trạng thái Chơi, hai phản ứng này đạt được sự cân bằng. Chúng ta tỉnh táo và tập trung, nhưng cũng thư giãn và kiểm soát. Trạng thái này có lợi cho sức khỏe tổng thể vì nó cho phép chúng ta khai thác sự sáng tạo, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn, và xây dựng mối quan hệ xã hội mạnh mẽ. Nó cũng xây dựng khả năng chống lại phản ứng stress Sympathetic, đảm bảo rằng chúng ta chỉ trải qua sự kích hoạt khi đối mặt với mối đe dọa thực sự.
CHƠI LÀ PHƯƠNG THUỐC CHỐNG STRESS
Lần sau khi bạn cảm thấy căng thẳng, hãy nghỉ ngơi và tìm cách chơi trong vài phút. Đó là một trong những cách tốt nhất để nhanh chóng cân bằng lại hệ thống thần kinh.
Trung bình, thành viên NEUROFIT ưu tiên chơi xã hội hàng ngày báo cáo 26% số lần kiểm tra cân bằng hơn.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY