LÝ THUYẾT POLYVAGAL & HỆ THỐNG THẦN KINH

Lý thuyết Polyvagal cho rằng hệ thống thần kinh được cấu tạo từ ba mạch thần kinh riêng biệt.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 2 PHÚT
OCT 4, 2023
LÝ THUYẾT POLYVAGAL
Lý thuyết Polyvagal là một lý thuyết về hệ thống thần kinh tự động (ANS) được đề xuất bởi Stephen Porges vào đầu những năm 1990. Lý thuyết này cho rằng ANS được cấu tạo từ ba mạch thần kinh riêng biệt: mạch vagal ventral, hệ thống thần kinh giao cảm (SNS), và mạch vagal dorsal. Mỗi mạch này chịu trách nhiệm cho các khía cạnh khác nhau của phản ứng của cơ thể đối với căng thẳng và nguy hiểm.
VAGAL VENTRAL: NGHỈ NGƠI & TIÊU HÓA
Mạch vagal ventral chịu trách nhiệm cho phản ứng "nghỉ ngơi và tiêu hóa" của cơ thể. Mạch này được kích hoạt khi cơ thể an toàn và thư giãn. Khi mạch vagal ventral được kích hoạt, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm, và hệ thống tiêu hóa có thể hoạt động đúng cách.
GIAO CẢM: CHIẾN ĐẤU HOẶC TRỐN CHẠY
Hệ thống thần kinh giao cảm chịu trách nhiệm cho phản ứng "chiến đấu hoặc trốn chạy" của cơ thể. Mạch này được kích hoạt khi cơ thể đang chịu căng thẳng hoặc đang gặp nguy hiểm. Khi hệ thống thần kinh giao cảm được kích hoạt, nhịp tim tăng, huyết áp tăng, và cơ bắp của cơ thể được chuẩn bị cho hành động.
VAGAL DORSAL: ĐÓNG BĂNG & TẮT MÁY
Mạch vagal dorsal chịu trách nhiệm cho phản ứng "đóng băng" của cơ thể. Mạch này được kích hoạt khi cơ thể bị lấn át bởi căng thẳng hoặc nguy hiểm. Khi mạch vagal dorsal được kích hoạt, nhịp tim và huyết áp giảm mạnh, và cơ bắp của cơ thể căng thẳng để bảo vệ bản thân.
LÝ THUYẾT POLYVAGAL NHƯ MỘT HƯỚNG DẪN
Lý thuyết Polyvagal có ý nghĩa quan trọng đối với việc hiểu biết của chúng ta về căng thẳng, lo lắng, và chấn thương. Lý thuyết này cho rằng các mạch thần kinh khác nhau tạo thành ANS đang liên tục tương tác với nhau, và sự cân đối giữa các mạch này quan trọng cho việc duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi một trong những mạch này bị kích hoạt quá mức, nó có thể dẫn đến các vấn đề như lo lắng, căng thẳng, và chấn thương.
Các giải pháp tập trung vào việc kích hoạt mạch vagal ventral (như yoga và thiền) có thể hữu ích trong việc điều trị các tình trạng như lo lắng và căng thẳng. Các phương pháp điều trị tập trung vào việc kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm (như liệu pháp tiếp xúc) có thể hữu ích trong việc điều trị các tình trạng như PTSD. Vì vậy, Lý thuyết Polyvagal cung cấp một khung hiểu biết về cách các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để điều trị các vấn đề với ANS.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY