NEUROFIT TUẦN 1: NỀN TẢNG

Tuần 1 tập trung vào việc đo lường & tương tác với Hệ thống Thần kinh Afferent thông qua các phương pháp thực hành cảm nhận cơ thể.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 2 PHÚT
OCT 4, 2023
CẢM NHẬN CƠ THỂ & DÂY THẦN KINH AFFERENT
Tuần 1 tập trung vào các phương pháp thực hành cảm nhận cơ thể nhằm tương tác với Hệ thống Thần kinh Afferent - 80% hệ thống thần kinh chuyển tín hiệu từ cơ thể về não. Đây cũng là lý do tại sao các phiên CÂN BẰNG của chúng tôi lại hiệu quả - phiên trung bình 5 phút (2 bài tập) giải quyết được sự mất cân đối được báo cáo trong hơn 96% các phiên tập luyện.
TẬP LUYỆN, CHƠI ĐÙA XÃ HỘI, & SỰ YÊN LẶNG
Việc tập luyện rất tốt để kích hoạt, giải phóng và cân đối lại Hệ thống Thần kinh Tự động - xây dựng khả năng chống lại căng thẳng, lo lắng, và phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn trong quá trình này. Thành viên NEUROFIT tập trung vào việc tập luyện báo cáo HRV cao hơn 22% và kiểm tra cân đối hơn 11%.
Chơi đùa Xã hội kích hoạt và cân đối lại Hệ thống Thần kinh Xã hội - chịu trách nhiệm cho cảm giác cân đối, bình yên, và an toàn mà chúng ta cảm nhận xung quanh người khác. Chúng ta là những sinh vật xã hội cơ bản, và một phần của hệ thống thần kinh chỉ có thể được cân đối thông qua tương tác với người khác. Thành viên tập trung vào việc chơi đùa báo cáo kiểm tra cân đối hơn 26%.
Sự yên lặng kích hoạt Hệ thống Thần kinh Enteric - mạng lưới neuron trong các cơ quan dưới và hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Hệ thống Thần kinh Enteric chịu trách nhiệm điều chỉnh sản xuất serotonin - một chất truyền dẫn thần kinh ổn định tâm trạng chính. Do đó, Sự yên lặng xây dựng khả năng chống lại cảm giác tách rời, quá tải và tắt máy thường xuyên tích tụ do mất kết nối với cơ thể. Thành viên tập trung vào sự yên lặng báo cáo kiểm tra cân đối hơn 27% và HRV cao hơn 5%.
ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ: KIỂM TRA & HRV
NEUROFIT đo lường kết quả theo 2 cách - tự kiểm tra chủ quan và đo lường HRV sinh học. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng hai loại dữ liệu này chính xác và hữu ích hơn nhiều khi được kết hợp. Phương pháp này giúp xác định rõ những thói quen và khía cạnh cuộc sống nào có ảnh hưởng và nuôi dưỡng nhất cho hệ thống thần kinh của bạn.
Những lần tự kiểm tra này cũng như một bài tập trong Interoception - thực hành tăng cường nhận thức về phản ứng của hệ thống thần kinh đối với các đầu vào khác nhau và khía cạnh cuộc sống. Bằng cách phát triển Interoception mạnh mẽ hơn trong Tuần 1, sự cân đối của hệ thống thần kinh cũng được củng cố.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY