แอลกอฮอล์, สารเสพติด, และระบบประสาท

เพื่อสนับสนุนระบบประสาทที่สมดุล, การจำกัดการบริโภคแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ -- นี่คือเหตุผล

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
การกระทบของแอลกอฮอล์และสารเสพติดต่อระบบประสาท
การบริโภคแอลกอฮอล์และสารเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท ความเสียหายนี้สามารถเป็นทั้งทางกายภาพและเคมี ความเสียหายทางกายภาพสามารถเกิดขึ้นกับเซลล์ในระบบประสาท รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เหล่านี้ ความเสียหายทางเคมีสามารถเกิดขึ้นเมื่อสารเสพติดทำให้สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองเปลี่ยนแปลง - สารเคมีที่ส่งข้อความระหว่างเซลล์ประสาท
ผลกระทบระยะสั้น
ในระยะสั้น สิ่งนี้มักจะแสดงออกเป็นการลด HRV, คะแนนสมดุลที่ลดลง, และการตอบสนองการปิดระบบ + ความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น นี่เป็นเพราะแอลกอฮอล์เป็นสารที่ทำให้หดเครียด มันยังทำให้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองอย่างเหมาะสมในระหว่างการนอนหลับ ซึ่งนำไปสู่ระบบประสาทที่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อซ่อมแซมตัวเอง
ผลกระทบระยะยาว
หากบริโภคแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เพิ่ม allostatic load - ระดับความเครียดทั้งหมดที่กระทบต่อระบบประสาท สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาอันดับสองที่หลากหลายเมื่อระบบประสาทมีความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมุ่งหวังที่จะลดระดับความเครียดทั้งหมดและหาความสมดุลในชีวิตประจำวัน นี่คือเหตุผลที่การลดการบริโภคแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้