วิธีที่ความรักและความเป็นคู่ครองส่งผลต่อระบบประสาท

คำอธิบายอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสามารถส่งผลต่อระบบประสาทได้หลากหลาย

CO-CEO, NEUROFIT
อ่านใน 1 นาที
OCT 4, 2023
ผลกระทบที่แตกต่างกันของความเป็นคู่ครอง
ความเป็นคู่ครองสามารถมีผลกระทบที่ดีต่อระบบประสาทได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ผลกระทบที่ดีรวมถึงการเพิ่มระดับออกซิโตซิน ซึ่งสามารถส่งเสริมการสร้างความผูกพันและความไว้วางใจ และการเพิ่มระดับโดปามีน ซึ่งสามารถนำไปสู่ความรู้สึกที่มีความสุขและความพึงพอใจ ออกซิโตซินยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ช่วยปรับปรุงความจำและการเรียนรู้ และยังทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติสมดุล
ผลกระทบที่ไม่ดีของความเป็นคู่ครองต่อระบบประสาทรวมถึงการเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำให้เกิดความเครียด ซึ่งสามารถนำไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวลและความเครียด คอร์ติซอลยังสามารถทำลายความจำและการเรียนรู้ และสามารถขัดขวางการผลิตเซลล์ประสาทใหม่ในฮิปโปแคมปัส ส่วนของสมองที่รับผิดชอบในความจำ
การรู้จำความสัมพันธ์
เนื่องจากความสัมพันธ์เป็นประสบการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล คนที่มีบริบททั้งหมดคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ คำถามง่ายๆที่คุณสามารถถามตัวเองได้คือว่าคุณรู้สึกถูกบำรุงด้วยอาหารหรือรู้สึกหมดแรงมากกว่าหลังจากที่ได้ใช้เวลากับคู่ครองปัจจุบันของคุณ
โดยรวม ถ้าคุณรู้สึกถูกบำรุงด้วยอาหารมากกว่า มันเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังมีผลกระทบที่ดีต่อระบบประสาทของคุณ ถ้าสิ่งที่เป็นจริงเป็นอย่างอื่น แน่นอนว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นแหล่งที่ทำให้ระบบประสาทของคุณไม่สมดุล ในกรณีนั้น มันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณควรพิจารณาทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ตั้งแต่การแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมา การตั้งขอบเขต ไปจนถึงการออกจากความสัมพันธ์เลย
พร้อมที่จะครอบครองระบบประสาทของคุณหรือยัง?
ดาวน์โหลด NEUROFIT
แชร์บทความนี้