NEUROCEPTION: MEDVETENHET OM OMGIVNINGEN

Neuroception är hur nervsystemet automatiskt reagerar på förändringar i miljön.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
OCT 4, 2023
NEUROCEPTION
Neuroception är nervsystemets automatiska funktion för att upptäcka och reagera på förändringar i miljön. Det är en undermedveten process som sker utanför vår medvetna medvetenhet.
Nervsystemet övervakar ständigt miljön för förändringar som potentiellt kan vara skadliga. Denna process kallas hotdetektering. När nervsystemet upptäcker ett potentiellt hot utlöser det en serie svar som hjälper oss att undvika eller fly från hotet.
HOTDETEKTERING
Det första steget i hotdetektering kallas sensorisk input. Detta är när kroppens sinnen (syn, hörsel, lukt, beröring och smak) samlar information om miljön. Denna information skickas sedan till hjärnan där den bearbetas.
Om hjärnan bestämmer att det finns ett potentiellt hot kommer den att aktivera kamp- eller flyktreaktionen. Detta är en överlevnadsmekanism som förbereder kroppen för att antingen bekämpa hotet eller fly från det.
AMYGDALA
Kamp- eller flyktreaktionen styrs av amygdala. Detta är en liten, mandelformad struktur som ligger i hjärnan. Amygdala ansvarar för att bearbeta starka känslor, som rädsla och ångest.
När amygdala aktiveras utlöser det en serie förändringar i kroppen. Dessa förändringar inkluderar en ökning av hjärtfrekvens, blodtryck och andning. Kroppen frigör också stresshormoner, som adrenalin och kortisol. Dessa hormoner förbereder kroppen för handling.
KAMP- ELLER FLYKTREAKTIONEN
Kamp- eller flyktreaktionen är en överlevnadsmekanism som har utvecklats över tid. Den är utformad för att hjälpa oss att undvika eller fly från farliga situationer. Men det kan också utlösas som svar på icke-hotande situationer, som när vi blir skrämda av ett högt ljud.
I vissa fall kan kamp- eller flyktreaktionen leda till ångest och panik. Detta kan hända när kroppen uppfattar ett hot som faktiskt inte finns. Det kan också inträffa när reaktionen är oproportionerlig i förhållande till det faktiska hotet.
Ångest och panik är inte skadliga i sig. Men de kan vara störande för våra liv. Det är därför reglering av nervsystemet är så viktigt: det hjälper till att säkerställa att kamp- eller flyktreaktionen endast aktiveras när det finns ett verkligt hot.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL