NEUROCEPCJA: ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Neurocepcja to sposób, w jaki układ nerwowy automatycznie reaguje na zmiany w środowisku.

CO-CEO, NEUROFIT
CZAS CZYTANIA: 1 MINUT
OCT 4, 2023
NEUROCEPCJA
Neurocepcja to automatyczna funkcja układu nerwowego do wykrywania i reagowania na zmiany w środowisku. Jest to proces podświadomy, który zachodzi poza naszą świadomą percepcją.
Układ nerwowy nieustannie monitoruje środowisko pod kątem zmian, które mogą potencjalnie być szkodliwe. Ten proces jest znany jako wykrywanie zagrożeń. Kiedy układ nerwowy wykryje potencjalne zagrożenie, wywołuje serię reakcji, które pomagają nam uniknąć lub uciec przed zagrożeniem.
WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ
Pierwszym krokiem w wykrywaniu zagrożeń jest tzw. wejście sensoryczne. Jest to moment, gdy zmysły ciała (wzrok, słuch, węch, dotyk i smak) zbierają informacje o środowisku. Te informacje są następnie wysyłane do mózgu, gdzie są przetwarzane.
Jeśli mózg stwierdzi, że istnieje potencjalne zagrożenie, aktywuje reakcję walki lub ucieczki. Jest to mechanizm przetrwania, który przygotowuje ciało do walki z zagrożeniem lub ucieczki przed nim.
CIAŁO MIGDAŁOWATE
Reakcję walki lub ucieczki kontroluje ciało migdałowate. Jest to mała, o kształcie migdałów struktura znajdująca się w mózgu. Ciało migdałowate jest odpowiedzialne za przetwarzanie silnych emocji, takich jak strach i niepokój.
Gdy ciało migdałowate jest aktywowane, wywołuje serię zmian w ciele. Zmiany te obejmują wzrost tętna, ciśnienia krwi i oddychania. Ciało również uwalnia hormony stresu, takie jak adrenalina i kortyzol. Te hormony przygotowują ciało do działania.
REAKCJA WALKI LUB UCIECZKI
Reakcja walki lub ucieczki to mechanizm przetrwania, który ewoluował na przestrzeni czasu. Jest zaprojektowany, aby pomóc nam uniknąć lub uciec z niebezpiecznych sytuacji. Jednak może być również wywołany w odpowiedzi na sytuacje niegroźne, takie jak gdy jesteśmy zaskoczeni głośnym hałasem.
W niektórych przypadkach reakcja walki lub ucieczki może prowadzić do niepokoju i paniki. Może się to zdarzyć, gdy ciało odbiera zagrożenie, które tak naprawdę nie istnieje. Może również wystąpić, gdy reakcja jest nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia.
Niepokój i panika same w sobie nie są szkodliwe. Mogą jednak zakłócać nasze życie. Dlatego tak ważna jest regulacja układu nerwowego: pomaga zapewnić, że reakcja walki lub ucieczki jest aktywowana tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste zagrożenie.
GOTOWY, BY ZAPANOWAĆ NAD SWOIM UKŁADEM NERWOWYM?
POBIERZ NEUROFIT
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ