RODINA, PŘÁTELÉ A SOCIÁLNÍ NALADĚNÍ

Stručné vysvětlení různých způsobů, jak mohou rodina a přátelství ovlivnit nervový systém.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUT NA PŘEČTENÍ
OCT 4, 2023
RŮZNÉ ÚČINKY SOCIÁLNÍCH VAZEB
Pozitivní účinky nejbližších lidí na nervový systém jsou četné. Mohou nám pomoci cítit se milovaní, podporovaní a bezpeční, poskytnout nám pocit sounáležitosti a účelu a také nám pomoci se učit a růst.
Když se cítíme vyživováni a podporováni přáteli a rodinou, cítíme se sebevědomější a schopnější - a to se odráží v celkové rovnováze nervového systému. Je to díky efektu emoční nákazy - automatickému procesu nervového systému, který absorbuje emoce a systémy víry těch, s nimiž trávíme nejvíce času.
EMOČNÍ NÁKAZA JAKO ZDROJ DYSREGULACE
Emoční nákaza však funguje oběma směry - negativní účinky nejbližších lidí, které nás nevyživují, mohou také nervový systém absorbovat. To může vést k pocitům nejistoty, úzkosti a dokonce i deprese, pokud se naladíme na lidi, u kterých se cítíme vyčerpaní a unavení. Často jsou to pocity, které nejsou ani naše vlastní, ale spíše jsou převzaty od těch kolem nás.
Tento jev je v společnosti často označován jako efekt "energetického upíra". Zajímavé je, že pro to existuje vědecký základ - a ten spočívá v nervovém systému.
Proto je důležité být si vědom emocionálních stavů těch kolem nás a moudře si vybírat naše vztahy. Když jsme obklopeni lidmi, kteří nás vyživují, odráží se to v našem nervovém systému a je pravděpodobnější, že se budeme cítit šťastní a zdraví ve všech oblastech života.
PŘIPRAVENI OVLÁDNOUT SVŮJ NERVOVÝ SYSTÉM?
STÁHNOUT NEUROFIT
SDÍLET TENTO ČLÁNEK