ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH & HỆ THỐNG THẦN KINH XÃ HỘI

Hệ thống thần kinh xã hội là hệ thống dây thần kinh & tế bào thần kinh hỗ trợ các tương tác xã hội & cảm xúc.

CO-CEO, NEUROFIT
ĐỌC TRONG 2 PHÚT
OCT 4, 2023
HỆ THỐNG THẦN KINH XÃ HỘI
Hệ thống thần kinh xã hội là hệ thống dây thần kinh và tế bào thần kinh cho phép chúng ta tương tác với người khác. Nó chịu trách nhiệm cho khả năng giao tiếp của chúng ta và hiểu được cảm xúc của người khác. Hệ thống thần kinh xã hội cũng chịu trách nhiệm cho khả năng điều chỉnh cảm xúc của chúng ta khi ở cạnh người khác.
ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH
Đồng điều chỉnh là quá trình mà chúng ta điều chỉnh cảm xúc của mình phản ứng với cảm xúc của người khác. Khi chúng ta thấy ai đó hạnh phúc, chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta thấy ai đó tức giận, chúng ta thường cảm thấy tức giận. Điều này là do hệ thống thần kinh xã hội cho phép chúng ta hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác.
TẾ BÀO THẦN KINH GƯƠNG
Tế bào thần kinh gương là một loại tế bào thần kinh chịu trách nhiệm cho khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Tế bào thần kinh gương hoạt động khi chúng ta thấy ai đó thực hiện một hành động, như vươn tay lấy một ly nước. Chúng cũng hoạt động khi chúng ta nghe thấy ai đó thực hiện một hành động, như vỗ tay. Tế bào thần kinh gương cho phép chúng ta hiểu cảm xúc của người khác bằng cách mô phỏng các hành động và cảm xúc mà chúng ta thấy ở người khác.
Tế bào thần kinh gương là một phần quan trọng của hệ thống thần kinh xã hội. Chúng cho phép chúng ta hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Tế bào thần kinh gương cũng cho phép chúng ta điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Khi chúng ta thấy ai đó tức giận, chúng ta thường cảm thấy tức giận. Điều này là do tế bào thần kinh gương cho phép chúng ta hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác.
CÂN BẰNG HỆ THỐNG THẦN KINH VỚI ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH
Đồng điều chỉnh quan trọng khi cân bằng lại hệ thống thần kinh vì Hệ Thống Thần Kinh Xã Hội chủ yếu được kích hoạt theo cách này khi chúng ta ở cạnh người khác. Nhiều phương pháp chữa lành thường thiếu sót do không giải quyết điều này, và liệu pháp nhóm thường hiệu quả hơn đáng kể vì lý do tương tự. Chúng ta là những sinh vật xã hội cơ bản, và hệ thống thần kinh được thiết kế để được điều chỉnh bởi sự hiện diện của người khác cũng như bởi chính chúng ta.
SẴN SÀNG THỐNG TRỊ HỆ THỐNG THẦN KINH CỦA BẠN?
TẢI XUỐNG NEUROFIT
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY