MAGE-/TARMPROBLEM, IBS OCH NERVSYSTEMET

Matsmältningsproblem som Irritabel Tarm Syndrom (IBS) uppstår ofta från ett dysreglerat nervsystem.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTERS LÄSNING
SEP 12, 2023
MATSMÄLTNINGSSYSTEMET
Det mänskliga matsmältningssystemet är ett komplext och känsligt system som ständigt interagerar med nervsystemet. När dessa interaktioner inte fungerar korrekt kan det leda till matsmältningsproblem, såsom irritabel tarm syndrom (IBS).
Matsmältningssystemet består av många olika organ, alla behöver samarbeta för att smälta maten ordentligt. Magen och tarmarna är klädda med ett lager muskler som kontraherar och slappnar av för att föra maten genom matsmältningssystemet. Denna process styrs av nervsystemet, som skickar signaler till musklerna för att tala om när de ska kontrahera och när de ska slappna av.
DET ENTERISKA NERVSYSTEMET (ENS)
Det enteriska nervsystemet (ENS) är ett nätverk av nerver som löper genom matsmältningssystemet. Det är ansvarigt för att styra musklerna i matsmältningssystemet och för att skicka signaler till hjärnan om vad som händer i matsmältningssystemet.
Om nervsystemet är dysreglerat och inte fungerar korrekt, kontraherar musklerna i matsmältningssystemet för mycket eller för lite, vilket ändrar takten och effektiviteten i matsmältningen och ofta orsakar smärta, uppblåsthet och andra symtom.
IRRITABEL TARM SYNDROM
IBS är en kronisk sjukdom som ofta uppstår från och förstärks av ett dysreglerat nervsystem. Det uppskattas att IBS påverkar mellan 10-15% av befolkningen. Det finns många olika behandlingar för IBS, och många syftar till att minska symtomen genom att reglera nervsystemet.
TARMFLORAN
Tarmfloran är samhället av bakterier som lever i matsmältningssystemet. Dessa bakterier är viktiga för många aspekter av hälsan, inklusive matsmältning, immunitet och hjärnfunktion. Tarmfloran påverkas av nervsystemet, och ett dysreglerat nervsystem kan leda till en obalans i tarmfloran, vilket kan bidra ytterligare till matsmältningsproblem.
ATT LÄKA MAGE-/TARMPROBLEM
Dysreglering av nervsystemet är ofta källan till många olika matsmältningsproblem (som IBS) genom att påverka musklerna i matsmältningssystemet och tarmfloran. Genom att närma sig detta problem vid källan kan många av dessa matsmältningsproblem lösas på ett effektivt och icke-invasivt sätt.
REDO ATT BEHÄRSKA DITT NERVSYSTEM?
LADDA NER NEUROFIT
DELA DENNA ARTIKEL