ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΡΡΩΣΗΣ

Μια σύντομη παρουσίαση μερικών τρόπων για να διευκολύνετε τη σωστή ανάρρωση του νευρικού συστήματος.

CO-CEO, NEUROFIT
1 ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
OCT 4, 2023
ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΣΤΑΤΙΚΟΎ ΦΟΡΤΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΡΡΩΣΗΣ
Όταν πρόκειται για την ανάρρωση του νευρικού συστήματος, υπάρχουν μερικά κρίσιμα σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη.
Πρώτον, είναι σημαντικό να μειώσετε το αλλοστατικό φορτίο - τη συσσωρευμένη φθορά στο σώμα που προκύπτει από το χρόνιο στρες. Όταν το νευρικό σύστημα δυσρυθμίζεται λόγω υψηλού αλλοστατικού φορτίου, τα σώματά μας δεν μπορούν να επισκευαστούν τόσο γρήγορα ή εύκολα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μείωση των ανεπιθύμητων παραγόντων στρες, διατηρώντας μια σταθερή βραδινή και υπνική ρουτίνα, και βρίσκοντας χρόνο για τακτική προσωπική φροντίδα.
ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΊΑ
Δεύτερον, είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε το νευρικό σύστημα να είναι εξοικειωμένο με την κατάσταση της Ηρεμίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω πολλών πρακτικών όπως τη γιόγκα, τη διαλογισμό, το Tai Chi ή τις αργές ασκήσεις αναπνοής. Όταν το σώμα μας είναι εξοικειωμένο με την κατάσταση της Ηρεμίας, απενεργοποιείται πιο εύκολα και μπορεί να περάσει πιο εύκολα στην ανάρρωση.
ΑΓΚΥΡΏΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΒΑΓΚΑΛΙΚΉ
Τέλος, είναι σημαντικό να αγκυρωθούμε στην κατάσταση της Κεντρικής Βαγκαλικής. Αυτή είναι η κατάσταση της ξεκούρασης και της πέψης που σχετίζεται με το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, τα σώματά μας μπορούν να επουλώνονται και να επισκευάζονται πιο αποτελεσματικά. Μπορούμε να αγκυρωθούμε σε αυτή την κατάσταση μέσω πρακτικών όπως το να περνάμε χρόνο στη φύση, το να πηγαίνουμε για βόλτες, και το να περνάμε χρόνο με φίλους και οικογένεια που μας προσφέρουν ασφάλεια και θρέψη.
Έχοντας υπόψη αυτά τα κρίσιμα σημεία, μπορούμε να διευκολύνουμε τη σωστή ανάρρωση του νευρικού συστήματος.
ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ;
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ NEUROFIT
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ