STILLHETSTILSTANDEN: VENTRAL VAGAL + DORSAL VAGAL

Stillhet er gunstig for generell velvære ved å fremme optimal mental klarhet og fysisk restitusjon.

CO-CEO, NEUROFIT
1 MINUTTERS LESETID
SEP 12, 2023
STILLHET: VENTRAL VAGAL & DORSAL VAGAL
Stillhetstilstanden er en blanding av Ventral Vagal og Dorsal Vagal-responsene. Denne tilstanden er preget av en følelse av ro og letthet. Kroppen er i en hviletilstand og sinnet er klart og fokusert. Denne tilstanden er gunstig for generell velvære da den lar kroppen helbrede og reparere seg selv.
STILLHET: SIKKERHETEN & BALANSEN AV VENTRAL VAGAL
Ventral Vagal-tilstanden er preget av en nedgang i hjertefrekvens og blodtrykk. Denne tilstanden er assosiert med det parasympatiske nervesystemet og er ansvarlig for "hvile og fordøy"-responsen. Når kroppen er i en hviletilstand, er den i stand til å helbrede og reparere seg selv.
STILLHET: BYGGER MOTSTAND MOT DORSAL VAGAL
Stillhet bygger også motstand mot Dorsal Vagal-responsen fordi den styrker forbindelsen mellom sinn og kropp, og sikrer at vi bare går inn i en nedstengningstilstand under ekstreme omstendigheter. Dorsal Vagal-responsen er preget av en nedgang i hjertefrekvens og blodtrykk, samt en nedstengning av fordøyelses- og immunsystemene, så det er best å oppleve den bare i korte perioder.
FREMMER BALANSE, KLARHET & KREATIVITET
Når vi er i stand til å forbli i en stillhetstilstand, er vi bedre rustet til å takle stress og håndtere våre følelser. Denne tilstanden av sinn-kropp-forbindelse er også assosiert med økt kreativitet og produktivitet. Så, hvis du ønsker å forbedre din generelle velvære, vurder å inkorporere litt stillhet i din daglige rutine.
KLAR TIL Å BEHERRSKE DITT NERVESYSTEM?
LAST NED NEUROFIT
DEL DENNE ARTIKKELEN