OPTIMITZANT LA RECUPERACIÓ

Una breu descripció de diverses maneres de facilitar la correcta recuperació del sistema nerviós.

CO-CEO, NEUROFIT
LECTURA DE 1 MINUTS
OCT 4, 2023
REDUIR LA CÀRREGA AL·LOSTÀTICA PER OPTIMITZAR LA RECUPERACIÓ
Quan es tracta de la recuperació del sistema nerviós, hi ha algunes coses clau a tenir en compte.
En primer lloc, és important reduir la càrrega al·lostàtica - el desgast acumulatiu en el cos que es produeix com a resultat de l'estrès crònic. Quan el sistema nerviós es desregula a causa d'una alta càrrega al·lostàtica, els nostres cossos no poden reparar-se tan ràpidament o fàcilment. Això es pot fer reduint els factors d'estrès innecessaris, mantenint una rutina consistent de vespre i son, i dedicant temps per a l'autocura regular.
FAMILIARITZA'T AMB LA QUIETUD
En segon lloc, és important entrenar el sistema nerviós per estar familiaritzat amb l'estat de Quietud. Això es pot fer a través de moltes pràctiques com el ioga, la meditació, el Tai Chi o pràctiques de respiració lenta. Quan el nostre cos està familiaritzat amb l'estat de Quietud, es desactiva més fàcilment i pot transitar més fàcilment cap a la recuperació.
ANCORANT-SE EN EL VAGAL VENTRAL
Finalment, és important ancorar-se en l'estat Vagal Ventral. Aquest és l'estat de descans i digestió que està associat amb el sistema nerviós parasimpàtic. Quan estem en aquest estat, els nostres cossos poden curar-se i reparar-se més eficaçment. Podem ancorar-nos en aquest estat a través de pràctiques com passar temps a la natura, fer passejades, i passar temps amb amics i família que ens resulten segurs i nutritius.
Tenint en compte aquests punts clau, podem facilitar la correcta recuperació del sistema nerviós.
ESTÀS A PUNT DE DOMINAR EL TEU SISTEMA NERVIÓS?
DESCARREGA NEUROFIT
COMPARTIR AQUEST ARTICLE